Centrum biologie, geověd a envigogiky / Center for Biology, Geosciences and Environments

Podkomunity


Recent Submissions

Holec, Jan , Kout, Jiří
Pařezník tuhý ‒ panellus ringens – vzácná nebo přehlížená houba?

The article summarises data on the distribution and ecology of Panellus ringens in the Czech Republic. So far, only four localities are known, one in the Krkonoše Mts., two in Šumava Mts. and one in Tachovská brázda basin. All collections come from rather thin branches of...

Mergl, Michal
Problematic sclerites Eurytholia from the Lower and Middle Devonian of the Czech Republic

Problematic phosphatic sclerites Eurytholia are reported for the first time from the Middle Devonian. Unequivocal sclerites were observed in limestones of Emsian to late Eifelian age in six localities of the Barrandian area of the Central Bohemia of the Czech Republic. Formerly observed...

Stacke, Václav , Duffek, Václav , Kuberská, Markéta , Vočadlová, Klára , Mentlík, Pavel
Lze překonat nejkritičtější místo ve výuce zeměpisu 6. ročníku českých ZŠ?

This paper is focused on critical spots in the 6th grade geography education in Czech schools. We use semi-stru- ctured interviews and focus groups with teachers to identify critical spots and its causes. The most critical spots are: Geographic coordinates, Maps, Time zones, Atmosp...

Walter, Jan , Kout, Jiří , Brandtlík, Aleš
Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie

Stacke, Václav , Duffek, Václav , Kuberská, Markéta , Vočadlová, Klára , Mentlík, Pavel
Jak na kritická místa ve výuce zeměpisu?

This paper presents results of our research on critical spots in geography education. Critical spots and their causes were identified using semi-structured in- terviews and focus groups with 6th grade teachers. Educational modules for five most critical identified spots (Maps, Geographic coo...