Název: Mechanismus pro nastavování formy vulkanizačního lisu
Další názvy: The mechanism for an adjustment of a mold of the curing press
Autoři: Jirásko, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Votápek, Petr
Oponent: Raab, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3011
Klíčová slova: vulkanizační lis;forma;mechanismus;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: curing press;mold;mechanism;FEM;CAD
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh nastavování formy ve vulkanizačním lisu. Cílem této práce je optimalizovat tento mechanizmus, zmenšit potřebný zástavbový prostor a dále také zredukovat jeho nevýhody. Práce se také zabývá přizpůsobením zástavbového prostoru tomuto mechanizmu. Bakalářská práce postupuje od koncepčních návrhů přes analytické a MKP výpočty, výpočty v programu MITCalc, až po detailní konstrukci a výkresovou dokumentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the mechanism for an adjustment of a mold of the curing press. The aim of the bachelor thesis is to improve this mechanism and remove its defects and disadvantages. Bachelor thesis progresses from the conceptual design alternatives over analytical calculations, FEM calculations, MITCalc calculations to create a detailed design in the CAD system ProEngineer. The annex of the bachelor thesis consists of technical drawings and MITcalc calculations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jirasko_2012.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Jirasko.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Jirasko.pdfPosudek oponenta práce861,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirasko.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.