Title: Mechanismus pro nastavování formy vulkanizačního lisu
Other Titles: The mechanism for an adjustment of a mold of the curing press
Authors: Jirásko, Jakub
Advisor: Votápek, Petr
Referee: Raab, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3011
Keywords: vulkanizační lis;forma;mechanismus;CAD;MKP
Keywords in different language: curing press;mold;mechanism;FEM;CAD
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh nastavování formy ve vulkanizačním lisu. Cílem této práce je optimalizovat tento mechanizmus, zmenšit potřebný zástavbový prostor a dále také zredukovat jeho nevýhody. Práce se také zabývá přizpůsobením zástavbového prostoru tomuto mechanizmu. Bakalářská práce postupuje od koncepčních návrhů přes analytické a MKP výpočty, výpočty v programu MITCalc, až po detailní konstrukci a výkresovou dokumentaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the mechanism for an adjustment of a mold of the curing press. The aim of the bachelor thesis is to improve this mechanism and remove its defects and disadvantages. Bachelor thesis progresses from the conceptual design alternatives over analytical calculations, FEM calculations, MITCalc calculations to create a detailed design in the CAD system ProEngineer. The annex of the bachelor thesis consists of technical drawings and MITcalc calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jirasko_2012.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Jirasko.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Jirasko.pdfPosudek oponenta práce861,75 kBAdobe PDFView/Open
Jirasko.pdfPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.