Články / Articles (CTM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 40
Očenášek, Jan , Novák, Petr , Prušáková, Lucie
Kinetika laserem indukované krystalizace amorního křemíku: časově závislé Ramanova spetra a počítačové simulace

This study demonstrates that a laser-induced crystallization instrumented with Raman spectroscopy is, in general, an effective tool to study the thermally activated crystallization kinetics. It is shown, for the solid phase crystallization of an amorphous silicon thin film, that the integral ...

Skála, Jiří , Švantner, Michal , Tesař, Jiří , Franc, Aleš
Využití aktivní termografie pro inspekci znečištění ochranných skel laserové skenovací hlavy

Industrial lasers are an expanding technology of welding and other material processing. Lasers are often used with optical scanning heads which provide more versatility, accuracy and speed. The output part of the scanning head is covered by a protective glass which might get contam...

Švantner, Michal , Kučera, Martin , Smazalová, Eva , Houdková-Šimůnková, Šárka , Čerstvý, Radomír
Vliv laserového značení na korozní vlastnosti nerezové oceli

Laser marking is an advanced technique used for modification of surface optical properties. This paper presents research on the influence of laser marking on the corrosion properties of stainless steel. Processes during the laser beam–surface interaction cause structure and color changes and...

Al-Jaary, Ali H. Reshak
Odhalení elektronové struktury a optických vlastnosí K6 [Mo4O8F10]pro nový molybdenový oxyfluoridový materiál

The electronic structure and optical properties of the molybdenum oxyfluoride K6[Mo4O8F10] single crystal were investigated. Based on X-ray diffraction data, the crystal structure was optimised so as to minimise the forces acting on each atom.

Kullová, Lucie , Kovářík, Tomáš , Rieger, David , Čekalová, Marcela
Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení

This study deals with preparing geopolymer composite materials based on potassium silicate solution with the addition of different grain size composition of the filler.The influence of granulometry of added filler was studied in relation to viscosity, mechanical properties and microstructure of&#...

Houdková-Šimůnková, Šárka , Smazalová, Eva
Vliv vysoké teploty na opotřebení vybraných žárově stříkaných povlaků

The influence of high temperature exposure on the mechanical and wear properties of selected HVOF sprayed CrC and No/Co – based alloy coatings were tested. Comparison of as-sprayed and 600°C/116 h annealed coatings’ microhardness, cohesive strength, abrasive and adhesive wear resistance...

Al-Jaary, Ali H. Reshak
Termoelektrické vlastnosti vysoce nerovnoměrné slitiny GaNxAs1_x první a druhé principielní metody Metodika: přeměna energie

The transport properties of GaNxAs1_x (x ¼ 0.0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1.0) alloys are investigated using the semi-classical Boltzmann theory as implemented in the BoltzTraP code. The electronic structures are calculated using the full potential linearized augmented plane wave method within...

Rajendran, Siddheswaran , Novák, Petr , Očenášek, Jan , Hendrych, Aleš , Životský, Ondřej , Šutta, Pavol
Strukturálně závislý feromagnetizmus při pokojové teplotě v kobaltem a niobem spolu-dopovaných tenkých vrstvách BaTiO3 připravených rf naprašováním

Thin films of BaTiO3 and Co, Nb co-doped BaTiO3 on glass and Si (100) substrates were deposited by RF sputtering (at 350 ºC), and annealed. The amorphous and crystalline phases were observed for the as-deposited and annealed samples, respectively from the X-ray diffraction (XRD)&#x...

Rieger, David , Kolros, Antonín
Residual radioactivity in food samples after accident in Chernobyl

In this paper, are described measurement and data evaluation of environment samples collected after Chernobyl's accident. This samples was measured with technique of gamma spectrometry in cooperation with Department of Nuclear Reactors on FJFI ČVUT. Important part of this work is&...

Rieger, David
New method for preparation of nanomaterial powders

This paper deals with relatively new method for preparation of micro and nanomaterial powders. This method is based on replacement of conventional solvents for hydrothermal and solvotermal synthesis of nanomaterials with molten mixture of alkaline hydroxides. This method is efficient ...

Havel, Václav , Tomáš, Martin
Přednášky z moderní fyziky

Špička, Jan , Maňas, Jaroslav , Hynčík, Luděk
Frontal impact response of a virtual low percentile six years old human thorax developed by automatic down-scaling

Traffic accidents cause one of the highest numbers of severe injuries in thewhole population spectrum. The numbers of deaths and seriously injured citizens prove that traffic accidents and their consequences are still a serious problem to be solved. The paper contributes to ...

Jansová, Magdalena , Hynčík, Luděk , Čechová, Hana , Toczyski, J. , Gierczycka-Zbrozek, D. , Baudrit, P.
Evaluation of human thorax FE model in various impact scenarios

The study focused on the validation of the 50 th percentile male model — a detailed FE model of the thoracic segment of the human body developed within project Development of a Finite Element Model of the Human Thorax and Upper Extremities (THOMO)...

Říha, Jan , Brejchová, Denisa , Menšík, Petr , Koscelník, Petr , Chvojka, Ondřej
Možnosti využití nedestruktivních analýz na bázi RTG záření v archeologii

Hynčík, Luděk , Nováček, Vít , Bláha, Pavel , Chvojka, Ondřej , Krejčí, Petr
On scaling of human body models

Kochová, Petra , Klepáček, Jan , Hlubocký, Jaroslav , Mokráček, Aleš , Špaténka, Jaroslav , Nováček, Vít
Heart valve viscoelastic properties: a pilot study

Číhalová, Lenka , Hynčík, Luděk
Impact injury prediction by FE human body model

Hynčík, Luděk , Kocková, Hana , Číhalová, Lenka , Cimrman, Robert
Optimization of tram face with respect to passive safety

Hynčík, Luděk , Čechová, Hana
Car impact to pedestrian - fast 2D numerical analysis

Šroub, Jan , Honner, Milan , Švantner, Michal
Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 40