Title: Sofoklova tragédie Antigoné v úvahách moderních myslitelů
Other Titles: Modern philosophers about Sofokles´ play Antigone
Authors: Suchanová, Kateřina
Advisor: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Jiráková Karolína, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31473
Keywords: antigoné;sofoklés;jan patočka;martha craven nussbaumová;tragédie;kreón;patočkovo pojetí mýtu;adaptace sofoklovy antigony;pojetí etiky v tragédii
Keywords in different language: antigone;sofokles;jan patočka;martha craven nussbaum;tragedy;kreon;patočka´s conception of myth;adaptation of sofokles's antigone;conception ethic in tragedy
Abstract: Bakalářská práce je věnována otázce, čím je pro moderní myslitele přitažlivá Sofoklova tragédie Antigoné proč se vracejí k umělecké látce i formě, která je dnešním lidem už značně vzdálená, k čemu je podněcuje, proč a jak se s úvahami o ní obracejí k současnému publiku. V práci jsou představeny a reflektovány především filozofické texty Jana Patočky a Marthy Craven Nussbaumové. Práce stručně připomíná mytickou látku a její klasickou dramatizaci Sofoklem. V práci je také pojednáno o tom k jakým úvahám, s jakými akcenty a v jakém myšlenkovém kontextu téma Antigony vede výše uvedené myslitele.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the question why Sofokles's tragedy of Antigone attracts modern thinkers why they are returning to artistic material and form that is far from today's people. At present, the philosophical texts of Jan Patočka and Martha Craven Nussbaum are presented and reflected.The work briefly commemorates the mythical essence and classical dramatization of Sofokles.The work also discusses what reflection, with what accents and with the idea of the Antigone theme are led by the above-mentioned thinkers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchanova Katerina, Sofoklova tragedie Antigone v uvahach modernich myslitelu.pdfPlný text práce429,27 kBAdobe PDFView/Open
suchanova_blahutkova.pdfPosudek vedoucího práce681,14 kBAdobe PDFView/Open
suchanova_jirakova.pdfPosudek oponenta práce242,74 kBAdobe PDFView/Open
suchanova_O.pdfPrůběh obhajoby práce310,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.