Title: Veřejnoprávní smlouvy v České republice
Other Titles: Public contracts in Czech Republic
Authors: Rejšková, Aneta
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31495
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;správní řád;koordinační;subordinační;smlouvy
Keywords in different language: public contracts;coordinating;subordinating;contracts
Abstract: Diplomová práce se věnuje tématu Veřejnoprávní smlouvy v České republice. Cílem práce je podat ucelený nástin a výklad veřejnoprávních smluv. Práce je dělená do jednotlivých kapitol, které na sebe logicky navazují, také je doplněna o listiny z praxe. Při zpracování jsem vycházela z širokého počtu pramenů, a to nejenom literatury a zákonů. Práce je doplněna také judikaturou a odbornými články.
Abstract in different language: Theme of this diploma thesis is Public contracts in Czech Republic. The aim of this thesis is to explain and describe public contracts in entirety. Thesis is devided into chapters which follow in logical sequence. In last chapter there are documents from practice. I used a lot of different sources for this thesis, especially literature, judicature and expert articles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_-pra_ce-A.-Rejs_kova_.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFView/Open
Rejskova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce552,32 kBAdobe PDFView/Open
Rejskova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Rejskova - Protokol Dip.prace.pdfPrůběh obhajoby práce332,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.