Title: Výběr televizních sportovních přenosů vhodných k přímému titulkování
Other Titles: Selection of television sports broadcasts suitable for direct subtitling
Authors: Váchal, Ondřej
Advisor: Psutka Josef, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Pražák Aleš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31772
Keywords: rozpoznávání řeči;akustické modelování;skryté markovovy modely;trénování modelů;referenční přepis;jazykové modelování
Keywords in different language: speech recognition;acoustic models;hidden markov models;models training;reference transcritpion;langauge modeling
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na rozpoznávání řeči. Teoretická část se zabývá statistickým rozpoznáváním a to převážně tvorbou akustických modelů pomocí skrytých Markovových modelů. Práce dále obsahuje instrukce k přepisu akustických nahrávek a také návod pro natrénování akustického modelu pomocí nástroje HTK. Praktická část je zaměřena na přípravu dat pro trénování doménových akustických modelů, analýzu vysílacího schématu České televize, výběr vhodných reprezentantů pro přímé titulkování sportovních přenosů a v neposlední řadě pak diskusí získaných výsledků.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on speech recognition. The theoretical part deals with statistical recognition. It is mainly focused on acoustic modeling which uses hidden Markov models. Thesis also contains instructions how to annotate audio recordings and also how to train domain acoustic model with tool HTK. The practical part is focused on data preparation and modification, analysis of Czech television broadcasting, choosing the right sport candidates for direct recognition and also discusson of experimental results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_OV.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
vachal-v.pdfPosudek vedoucího práce723,23 kBAdobe PDFView/Open
vachal-o.pdfPosudek oponenta práce832,01 kBAdobe PDFView/Open
Vachal-p.pdfPrůběh obhajoby práce351,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.