Název: Československá zahraniční politika vůči SSSR v letech 1938-1948
Další názvy: Czechoslovak foreign policy towards the USSR in 1938-1948
Autoři: Zmrzlý, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Oponent: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31844
Klíčová slova: československo;sovětský svaz;československý exil;1938-1948;československo-sovětské vztahy;československé velvyslanectví v moskvě;válečné období;poválečné období;druhá světová válka;únorový převrat;mnichovská krize;beneš;gottwald;stalin;nacismus;komunismus.
Klíčová slova v dalším jazyce: czechoslovakia;soviet union;czechoslovakian exile;1938-1948;czechoslovakian-soviet relations;czechoslovakian embassy in moscow;the war age;the postwar age;the second world war;the february revolution;munchen crisis;benesh;gottwald;stalin;nacism;communism.
Abstrakt: Cílem této práce je charakteristika československé zahraniční politiky vůči Sovětskému svazu v období let 1938 až 1948. Nejdříve je zde stručně rozebrán kontext zahraničně politických vztahů mezi Československem a Sovětským svazem do roku 1938. Hlavní část obsahuje popis zahraniční politiky Československa vůči Sovětskému svazu od roku 1938, tedy od tak zvané mnichovské krize po komunistický puč z 25. února 1948. Hlavním výsledkem práce je důkaz o ovlivňování československé zahraniční politiky Sovětským svazem.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this bachelor thesis is to describe Czechoslovakian policy towards Soviet Union since 1938 to 1948. At first there is briefly analyzed foreign political relations between Czechoslovakia and Soviet Union until 1938. The main part contains description of foreign policy of Czechoslovakia towards Soviet Union since 1938, the Munich crisis, to communist revolution on 25th of February 1948. The main result of the thesis is to point out how Soviet Union influenced Czechoslovakian foreign policy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jiri Zmrzly.pdfPlný text práce404,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zmrzly_BP_MV-TS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zmrzly-bp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zmrzly.pdfPrůběh obhajoby práce350,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31844

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.