Title: Práce se závislostmi v mateřské škole
Other Titles: Work with dependencies in kindergarten
Authors: Majerová, Miroslava
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32016
Keywords: předškolní vzdělávání;předmatematická výchova;závislosti v mateřské škole;experiment;manipulace
Keywords in different language: pre-school education;pre-mathematical education;dependencies in kindergarten;experiment;manipulation
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou tři skupiny dětí, rozdělené podle věku, schopné vypořádat se s jednotlivými úkoly na závislosti, přičemž je každý úkol zaměřený na jinou vzdělávací oblast. V teoretické části je uvedena teorie, vztahující se k danému tématu mé práce, v metodologické části jsou popsány jednotlivé úkoly a v experimentální části je vyhodnocení daných úkolů.
Abstract in different language: The purpose of my bachelor thesis was to find out if three different groups of children, divided according to age, are able to solve particular tasks of addiction, whereas every task is focused on different educational part. In the theoretically part is written the theory of my thesis, in the methodological part are written particular tasks and in the end of my work is an experimental part where are the tasks evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Prace se zavislostmi v MS_Miroslava Majerova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Majerova.pdfPosudek oponenta práce51,5 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Majerova578.pdfPosudek vedoucího práce911,59 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Majerova598.pdfPrůběh obhajoby práce386,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.