Title: Řešení jednotažek dětmi v mateřské škole
Other Titles: Solutions of one stroke drawings by children in kindergarten
Authors: Vávrová, Lucie
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32017
Keywords: jednotažky;děti v mateřské škole;čára
Keywords in different language: one-strokes pictures;children in the kindergarten;line
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jestli děti zvládnou vyřešit jednotažky v rovině a v prostoru za použití provázků, pastelek, lana a vlastní fantazie za dodržení podmínky, že při řešení nesmí být žádný kus vynechán, ani se na žádném místě nesmí opakovat. Všechny děti pracovaly individuálně s motivací provázanou na pohádku. Po experimentu jsem došla k závěru, že děti zvládly všechny úkoly úspěšně, kromě posledního, který vyřešila polovina dětí.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis was to find out the child's ability to solve the one-strokes in the plane and in the space with the use of strings, crayons, ropes and the child's own fantasy provided that no part can be omitted or repeated in any place. All children worked individually after using fairy-tale motivations. The conducted experiment led me to conclude that the children had managed all the tasks successfully, except for the last one, which was solved by half of the children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP JEDNOTAZKY Vavrova Lucie.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Vavrova587.pdfPosudek vedoucího práce651,54 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Vavrova600.pdfPrůběh obhajoby práce364,46 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek BP - Vavrova.pdfPosudek oponenta práce44,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.