Title: Sociální sítě jako komunikační prostředek pro učitele MŠ se zaměřením na sdílení námětů pro pracovní činnosti
Other Titles: Social networks as a means of communication for teachers of kindergartens with a focus on sharing ideas for work activities
Authors: Ottová, Veronika
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32020
Keywords: sociální síť;komunikace;profil;uživatel
Keywords in different language: social networks;communication;user;profile
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu internetových sociálních sítí. Cílem práce je podat základní informace o sociálních sítích- historie, přehled a charakteristika nejrozšířenějších sítí, poukázat na výhody a nevýhody a věnovat se autorským právům z pohledu učitele. K této práci patří ještě dotazníkové šetření, proč a jak používají učitelé českých a americký škol sociální sítě a nakonec si sama osobně ověřila vliv sociálních sítí na návštěvnost mnou založeného blogu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the phenomenom of social network on the Internet. The aim of this work is to provide basic information about social network the history, general knowledge and characteristics of the most widespread network, to point out the advantages and disadvantages and to devote copyright from the point of view of the teacher. This work also includes a questionnaire survey that explains why and how teachers of Czech and American schools use social network and finály has verified the impact of social networks by research of visits on the blog I founded.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-vedouci-bp-ottova.pdfPosudek vedoucího práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_oponenta_Ottova.pdfPosudek oponenta práce74,74 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Ottova639.pdfPrůběh obhajoby práce324,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.