Title: Motivace k hudební výchově na prvním stupni základní školy
Other Titles: Motivation to Music Lessons at the Primary School
Authors: Bělochová, Kristýna
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32039
Keywords: motivace;postoje;hudební činnosti dětí;aktivizace;škola;výuka
Keywords in different language: motivation;attitudes;children´s musical activities;activation;school;teaching
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem motivace v hodinách hudební výchovy na prvním stupni základních škol a je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část pojednává o základním vymezení dílčích faktorů ze širokého pojmu motivace. Všechny uvedené oblasti na sebe navazují a jsou v jednotlivých složkách hudební výchovy propojovány. V praktické části bylo mým cílem zjistit, jak k tématu motivace přistupují učitelé a jak s problematikou vynakládají. Odvíjela jsem se i od samotných žáků, vlastního pozorování a dalších metod, které přispěli k cíli mého bádání.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the topic of motivation in music lessons at the first level of elementary schools and is divided into two main parts. The theoretical part deals with the basic definition of partial factors from the broad concept of motivation. All these areas are linked to each other and they are interconnected in the individual components of music education. The practical part deals with the problem of motivation. How teachers finding out the topic of motivation and how they spend the issue. I have also developed from the pupils themselves, from my own observations and also from other methods that have greatly contributed to the goal of my research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Belochova-Kristyna-Motivace-k-Hudebni-Vychove-na-Prvnim-Stupni-Zakladni-Skoly.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Belochova Kristyna_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Belochova Kristyna_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Belochova Kristyna_2018_0.pdfPrůběh obhajoby práce327,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.