Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií
Other Titles: Nursing care of the patient with epilepsy
Authors: Peteříková, Tereza
Advisor: Posseltová Lucie
Referee: Šafránková Zuzana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32100
Keywords: epilepsie. ošetřovatelská péče. kvalita života. pacient.
Keywords in different language: epilepsy. nursing care. quality of life. patient.
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Ošetřovatelská péče o pacienta s epilepsií. V teoretické části se zaměřuji na základní charakteristiku, diagnostiku, klasifikaci záchvatů, léčbu i na kvalitu života. Věnuji se také ošetřovatelské péči, rolím zdravotní sestry a poskytování první pomoci při epileptickém záchvatu. V praktické části získávám základní informace pomocí kazuistiky a polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is Nursing care of the patient suffering from epilepsy. The theoretical part of the thesis is focused on the basic characteric, diagnostics, classification of the epileptic fits, medical treatment and on the quality of life with epilepsy. In this part I also devote myself to the nursing care, the roles of a nurse and to the giving first aid in case of an epileptic fit. In the practional part I again basic information by means of case interpretation and by half-structured interview with open questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Osetrovatelska pece o pacienta s epilepsii.pdfPlný text práce842,72 kBAdobe PDFView/Open
PETERIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
PETERIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
PETERIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce462,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.