Title: Pozor děti, pozor pohádky.
Other Titles: Attention children, attention fairy tales.
Authors: Lukešová, Jana
Advisor: Mehnert Elke, Prof. Dr. phil. habil.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32129
Keywords: děti a pohádky;národní pohádky;pohádky ve školce;učební a výchovné plány;psychologie
Keywords in different language: children and fairy-tales;folk-tales;fairy-tales in nursery school;educational plans;psychology
Abstract: V mé práci jsem se zabývala pohádkami, zejména lidovými pohádkami a jejich místem v životě dětí a dospělých. Nejprve jsem definovala pojmy "pohádky", "lidové pohádky" a "archetypy". Poté jsem se zabývala rozdílem mezi skutečným a pohádkovým světem a tím, jak na ně působí. Při této příležitosti jsem se také zabývala strachem u dětí a v pohádkách. V mé práci jsem také psala o učebních a vzdělávacích plánech používaných v mateřských školách. Právě proto jsem provedla testování v mateřské škole, kde jsem sledovala vnímání lidových pohádek u dětí a jejich reakce, zejména na pohádce "Žabí král".
Abstract in different language: In my work I dealt with fairy tales, especially folk fairy-tales and with their position in lives of children and adults. At first I have defined the terms "fairy-tales", "folk-tales" and "archetypes". Then I have dealt with the difference between the real world and the world of fairy-tales and what kind of effect it has on them. On this occasion, I have also dealt with the fear that children feel when they read or hear fairy-tales. In my work, I also wrote about educational plans in nursery schools. Because of that, I made a research at nursery school, where I observed the children's perception of fairy-tales, their reactions, especially on the example of the fairy-tale "Frog King".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorsicht Kinder! Vorsicht Marchen!.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Lukesova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce325,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.