Title: Krajina cyklus obrazů klasická krajinomalba nebo alternativa v abstraktní analogii.
Other Titles: Landscape painting cycle classic landscape painting or alternative in abstract analogy.
Authors: Sochorová, Marie Megan
Advisor: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Referee: Pietrasová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32247
Keywords: olejomalba;struktura;krajinomalba;tag;street art;graffiti;veřejný prostor;šablona;sprejování;legalita
Keywords in different language: oil painting;structure;landscape painting;street art;graffiti;public space;stencil;spray;legality
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí. V praktické části jsem vytvořila 10 abstraktních děl inspirovaných vnitřní krajinou. V teoretické části se práce zabývá historií krajinomalby, ukotvením děl v širším kontextu, inspiračními zdroji, popisu výtvarného záměru jednotlivých děl i jejich celku a technologický popis realizace. V závěrečném didaktickém oddílu se věnuji aplikaci získaných poznatků ve výuce výtvarné výchovy
Abstract in different language: The Bachelor thesis is divided into three main parts. In the practical part I have created 10 abstract-art works inspired by the inner landscape. The theoretical part deals with the history of landscape painting, how the works are anchored in a wider context, sources of inspiration, describing the artistic intention of the individual works and the whole technical description and implementation. The final section is devoted to the didactic application of this knowledge in art education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_sochorova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sochorova Marie Megan_vedouci_Kornatovsky_2018.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sochorova Marie Megan_oponent_Pietrasova_2018.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sochorova Marie Megan_2018.pdfPrůběh obhajoby práce564,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.