Title: Změny krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století
Other Titles: Landscape changes in the Nivní potok brook catchment from 19th to 21st century
Authors: Faltusová, Zdeňka
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32394
Keywords: nivní potok; nová ves; sudety; vývoj krajiny; zemědělské využití
Keywords in different language: nivní potok; nová ves; sudetenland; landscape development; agricultural use 
Abstract: Bakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století. Pro hodnocení změn byly použity staré mapy z roku 1838, historické letecké snímky z let 1947 a 1973 a současné ortofotomapy z roku 2000 a 2015. Všechna rastrová data byla ručně vektorizována v programu ArcGIS Desktop 10.2. K analýze výsledků byly použity prostorové a statistické analýzy.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the observation and evaluation of time-space changes of the landscape development in basin of Nivní potok from the 19th to the 21st century.For the evaluation of changes were used old maps from the year 1838, historical aerial photographs from the years 1947 and 1973 and the current orthophoto maps of 2000 and 2015. All raster data were manually vectorized in ArcGIS Desktop 10.2. The analysis results were used for spatial and statistical analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zmeny_krajiny_NP_obnoveny_ZF .pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
Faltusova V.pdfPosudek vedoucího práce781,72 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova O.pdfPosudek oponenta práce799,72 kBAdobe PDFView/Open
Faltusova P.pdfPrůběh obhajoby práce164,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.