Title: Albert Girard: Invention nouvelle en l´algebre
Other Titles: Albert Girard: New Invention in Algebra
Authors: Kotlaříková, Kateřina
Advisor: Větrovcová Marie, Mgr. Ph.D.
Referee: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32511
Keywords: albert girard;matematika;17.století;algebra;aritmetika;trigonometrie;simon stevin;překlad;francouzština
Keywords in different language: albert girard;mathematics;17th century;algebra;arithmetic;trigonometry;simon stevin;translation;french
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá překladem a rozborem díla Invention nouvelle en l´algebre od matematika Alberta Girarda. Práce analyzuje dílo v rámci renesanční a raně novověké matematiky na pozadí dobového myšlení a kulturního kontextu. Překlad díla je doplněn o matematický a lingvistický komentář.
Abstract in different language: This thesis deals with the translation and analysis of the work Invention nouvelle en l'algebre by the mathematician Albert Girard. The thesis analyzes the work within Renaissance and early modern mathematics on the background of contemporary thinking and cultural context. The translation of the work is complemented by a mathematical and linguistic commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotlarikova Katerina - Diplomova prace.pdfPlný text práce856,35 kBAdobe PDFView/Open
kotlarikova_vetrovcova.pdfPosudek vedoucího práce959,21 kBAdobe PDFView/Open
kotlarikova_kratochvil.docxPosudek oponenta práce54,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
kotlarikova_O.pdfPrůběh obhajoby práce317,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.