Title: Institut mecenášství a role ženy v alžbětinské literární kultuře
Other Titles: Patronage and the Role of Women in Elizabethan Literary Culture
Authors: Stenzelová, Petra
Advisor: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Fleischmannová Šárka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32517
Keywords: mary sidney herbert;alžbětinská literární kultura;role ženy v alžbětinské literární kultuře;mecenášství;korespondence;literární kultura
Keywords in different language: mary sidney herbert;elizabethan literary culture;role of women in elizabethan literary culture;patronage;correspondence;literary culture
Abstract: Práce se věnuje analýze literární a mecenášské činnosti Lady Mary Sidney Herbert, hraběnky z Pembroke. V první části představuje alžbětinskou literární kulturu a definuje pozici, kterou v jejím rámci zastávaly ženy. Dále se věnuje formám literárního mecenášství, které je spojeno s produkcí dobové literatury. Zaměřuje se také na význam a specifika dobové korespondence. Druhá část práce je věnována Lady Mary Sidney Herbert. Představuje jednak její osobní život, zejména však její literární a mecenášskou činnost. Ty jsou posléze podrobeny analýze.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of Lady Mary Sidney Herbert's, Countess of Pembroke, literary and patronage work. The first part of the thesis introduces Elizabethan literary culture and defines the role of women in it. Furthermore it deals with different forms of literary patronage that is connected to the production of literature in that time period. The thesis also focuses on the meaning and the specifics of the correspondence of that period. The second part of the thesis is dedicated to Lady Mary Sidney Herbert. It deals with her personal life and it analysis her literary and patronage activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stenzelova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
stenzelova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce630,29 kBAdobe PDFView/Open
stenzelova_fleischmannova.pdfPosudek oponenta práce679,56 kBAdobe PDFView/Open
stenzelova_O.pdfPrůběh obhajoby práce265,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.