Title: Múzy autorů beat generation
Other Titles: Muses of The Beat generation authors
Authors: Borkovcová, Daniela
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32742
Keywords: literatura;beat generation;múzy;ženy;tvorba;jack kerouac;william burroughs;neal cassady;edith parkerová;carolyn cassadyová;joan vollmerová
Keywords in different language: literature;beat generation;muses;women;creation;jack kerouac;william burroughs;neal cassady;edith parkerová;carolyn cassadyová;joan vollmerová
Abstract: Ve své diplomové práci s názvem Múzy autorů beat generation se zabývám předními postavami literárního hnutí beat generation - Jackem Kerouacem, Nealem Cassadym a Williamem Burroughsem. Pokusila jsem se o jiný náhled, než jaký nám bývá běžně předkládán. Autory představuji z pohledu žen, se kterými žili - Edith Parkerová, Carolyn Cassadyová a Joan Vollmerová. Liší se názor literárních historiků od názoru těchto žen? Viděly beatnické autory jinak, než viděli oni sami sebe?
Abstract in different language: This diploma thesis named Muses of the beat generation authors is focused on prominent figures of the literary movement beat generation Jack Kerouac, Neal Cassady and William Burroughs. The goal of this thesis is to provide a different optics than it is generally expected. Authors are introduced from the perspective of women with whom they lived - Edith Parker, Carolyn Cassady and Joan Vollmer. Are the opinions of literary historians different from the opinions of these women? Did they perceive them differently than the beat authors perceived themselves?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
borkovcova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce39,52 kBAdobe PDFView/Open
borkovcova_novotny.pdfPosudek oponenta práce47,41 kBAdobe PDFView/Open
borkovcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce117,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.