Title: Překlad díla Douglase Adamse do češtiny
Other Titles: Translation of Douglas Adams writing
Authors: Presslová, Jaroslava
Advisor: Hrdlička Milan, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Macháčková Dita, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32744
Keywords: douglas adams;stopařův průvodce galaxií;restaurant na konci vesmíru;humor;science fiction;překlad
Keywords in different language: douglas adams;the hitchhiker's guide to the galaxy;restaurant at the end of the universe;humor;humour;science fiction;translation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá překladem díla Douglase Adamse Restaurant na konci vesmíru. Krátce seznámí čtenáře se základní dějovou linií tohoto románu a autorovým stylem psaní. V práci jsou vysvětleny termíny týkající se teorie překladu a problematika humoru jakožto součásti umělecké literatury i běžného života. V praktické části se teoretické znalosti uplatňují při tvorbě vlastního překladu a komentáře k relevantním, kritickým a zajímavým částem překladu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the writing of Douglas Adams and the translation of The Restaurant at the End of the Universe. The first part is about Adams' writing style. The terms of translation theory as well as issues concerning fiction writing and everyday life around us are also explained. In the practical part theoretical knowledge is applied to our own translation and comments are made on relevant, crucial, and interesting parts of the translation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Presslova_42.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
presslova_hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce34,55 kBAdobe PDFView/Open
presslova_machackova.pdfPosudek oponenta práce37,32 kBAdobe PDFView/Open
presslova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce202,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.