Title: Případová studie neziskové organizace: dopad rizik v pozdně moderní společnosti
Other Titles: Case Study of Non-profit Organization: Impact of Risks in Late Modern Society
Authors: Petr, Jan
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32748
Keywords: riziko;teorie rizikové společnosti;governmentality approach;křesťanská nezisková organizace;profesionální sociální služby;metoda process tracing
Keywords in different language: risk;risk society theory;governmentality approach;christian non-profit organization;professional social services;process tracing
Abstract: Tato práce je případovou studií rizik v jedné křesťanské neziskové organizaci poskytující profesionální sociální služby. Koncept rizika stojí na teorii rizikové společnosti od Ulricha Becka a na přístupu Governmentality Approach od Michela Foucaulta. Teorie rizikové společnosti směřuje rizika k celospolečenským procesům. Přístup Governmentality Approach rozšiřuje rozpětí teorie rizikové společnosti o mocenské konstrukce rizik. Ukazuje se, že povaha rizik ve zkoumané neziskové organizaci odpovídá teorii rizikové společnosti. Rizika mají nejednoznačnou povahu a případná reakce na potenciální rizika často přináší rizika nová. Analýza rizik v této práci ukázala, že klíčovými riziky v neziskové organizaci jsou nedostatek finančních zdrojů a zaměstnanců, jenž roztáčí sérii reakcí, které nakonec vedou zpět k nedostatku finančních zdrojů a zaměstnanců. Analýza moci v rámci rizik také ukázala, že dominantními "tvůrci" rizik jsou legislativní nařízení a dotační podmínky v rámci zajištění "kvalitního poskytování profesionálních sociálních služeb".
Abstract in different language: This work is a case study of risks in one Christian non-profit organization providing professional social services. The risk concept is based on the Theory of Ulrich Beck's Risk Society and on the Governmentality Approach based on the concept of Michel Foucault. The Theory of Risk Society address the risks to the whole society processes. The Governmentality Approach extends the scope of the Risk Society Theory to the power structures at risk. It turns out that the nature of the risks in the non-profit organization in question corresponds to the Risk Society Theory. The analysed risks are of an ambiguous nature, and the response to potential risks often brings new risks. According to my analyses, the key risks in this work are the lack of financial resources and staff, which is spinning out a series of responses that ultimately circle back to a lack of funding and, above all, employees. The analysis of power at risk has shown that the dominant "maker" of risks is legislative regulation and donor conditions to ensure "quality provision of professional social services".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PETR Jan_Diplomova prace_Pripadova studie neziskove organizace v pozdne moderni spolecnosti.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
mgr18-Jan Petr (oponent).pdfPosudek oponenta práce115,7 kBAdobe PDFView/Open
Petr_VD.pdfPosudek vedoucího práce118,23 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Petr.PDFPrůběh obhajoby práce209,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.