Title: Klíčivost semen škumpy ocetné (Rhus typhina) a ověření znalostí problematiky invazí na ZŠ a SŠ
Other Titles: Seed germination of Rhus typhina and evaluation of topic invasion in educational process
Authors: Lukášová, Vendula
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32768
Keywords: rhus typhina;invazní rostliny;dotazníkové šetření;plzeň
Keywords in different language: rhus typhina;pilsen;invasive plants;questionnaire survey
Abstract: Práce se zabývá klíčivostí Rhus typhina. Dále se práce zabývá dotazníkovým šetřením, které bylo realizováno na základních a středních školách v Plzni a okolí. Výzkum zjišťoval znalostí o problému invazivních rostlin a otázku problematiky Rhus typhina samotné.
Abstract in different language: The thesis deals with a germinability of Rhus typhina. Furthermore, the work is concerned with a questionnaire survey, which was realized at elementary and high schools in Pilsen and its surroundings. The survey observed participants knowledge about the question of invasive plants and the question of Rhus typhina itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasova-DP se zadanim na portal.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Lukasova O.pdfPosudek oponenta práce492,45 kBAdobe PDFView/Open
Lukasova V.pdfPosudek vedoucího práce534,24 kBAdobe PDFView/Open
Lukasova P.pdfPrůběh obhajoby práce168,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.