Title: Využití technologií v rámci školních poznávacích zájezdů
Other Titles: Use of Technologies for School Educational Excursions
Authors: Jirků, Lenka
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32873
Keywords: ict;mobile learning;školní poznávací zájezd;cestovní ruch;e-turismus
Keywords in different language: ict;mobile learning;school educational excursions;tourism;e-turism
Abstract: Práce je zaměřena na využití technologií v rámci školních poznávacích zájezdů. V úvodní části je uveden pojem informační a komunikační technologie. Je zaměřeno na jejich vývoj a význam v životě. Následně jsou představeny možnosti využití technologií ve vzdělávání a v cestovním ruchu. V závěrečné části je popsána realizace projektu zaměřeného na využití technologií během školního poznávacího zájezdu do Anglie.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of technology used during school sightseeing trips. Infromation and communication technologies are mentioned in the opening part. It is focused on their development and meaning in life. Use of technologies in education and tourism is introduced in the next part. The realization of a project aimed at using technologies during the school sightseeing trip to England is described in the final chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JIRKU_LENKA.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Jirku573.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jirku_posudek.pdfPosudek oponenta práce195,52 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Jirku615.pdfPrůběh obhajoby práce376,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.