Title: Gestikulační projevy mezi muži a ženami ve třech kulturních regionech
Other Titles: Gestures between men and women in three cultural regions
Authors: Semeráková, Michaela
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32953
Keywords: gestikulace;chí-kvadrát test;neverbální komunikace;muži;ženy;česká republika;egypt;maroko;vietnam.
Keywords in different language: gesticulation;chi-quadrate test;non-verbal communication;men;women;czech republic;egypt;morocco;vietnam.
Abstract: Práce se zaměřuje na rozdílné významy gest užívaných muži a ženami v České republice, Vietnamu a v arabských zemích. Cílem práce je zjistit, zda mezi vybranými respondenty existují odlišnosti ve vnímání významu pěti předložených gest, neboť pocházejí z různých zemí, ve kterých existuje rozdílná kultura. Výsledky mohou poukázat na jinakost v používání, významu gest dle pohlaví v daných zemích,či nikoliv.
Abstract in different language: The work focuses on the different meanings of gestures used by men and women in the Czech Republic, Vietnam and Arab countries. The aim of this thesis is to find out whether among the selected respondents there are differences in the perception of the meaning of the five submitted gestures, even though they come from different countries where there is a different culture. The results may indicate the difference in use among men and women.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semerakova_BP.pdfPlný text práce810,04 kBAdobe PDFView/Open
Semerakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Semerakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Semerakova_ prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce380,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.