Title: Návrh montážního pracoviště s ohledem na ergonomii
Other Titles: Desing of assemnbly workplace with regards to ergonomics
Authors: Skála, Václav
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33059
Keywords: ergonomie;nápravná opatření;optimalizace;metoda rula;metoda art tools;ruční montáž
Keywords in different language: ergonomics;corrective measures;optimization;rula method;art tools method;manual assembly
Abstract: Práce je zaměřena na zoptimalizování stávajícího pracoviště s ohledem na ergonomii. Obsahuje popis pozorovaného pracoviště, dále jeho analýzu na základě vhodně zvolených ergonomických metod. Na základě pozorování a vypracované analýzy jsou v práci navržená nápravná opatření zajišťující zoptimalizování pracoviště s ohledem na ergonomii.
Abstract in different language: The work is focused on optimizing the existing workplace with regards to ergonomics. It contains a description of the observed workplace and its analysis based on suitably chosen ergonomic methods. On the basis of observations and developed analyzes, corrective measures are proposed to ensure the optimization of the workplace with regards to ergonomics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Prace Vaclav Skala.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Skala.PDFPosudek oponenta práce492,19 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Skala.PDFPosudek vedoucího práce260,91 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Skala.PDFPrůběh obhajoby práce154,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.