Title: Postava čarodějnice ve světové fantasy
Other Titles: A character of a witch in a world fantasy literature
Authors: Havlínová, Magdaléna
Advisor: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Referee: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33245
Keywords: čarodějnice;fantasy;archetyp
Keywords in different language: witch;fantasy
Abstract: Tato práce bude rozdělena na dvě stěžejní části, teoretickou a interpretační. V teoretické části se seznámíme s pojmem fantasy, vysvětlíme jeho zařazení, žánry a subžánry. Je zde objasněn i jeho vznik a stručně vývoj. Práce zmiňuje též projev mýtu, hororu, dobrodružné literatury a pohádky v kontextu fantasy literatury. Následně je nastíněna komparace postavy čarodějnice v pohádce lidové a autorské a fantasy literatuře. Nedílnou součástí této práce je kapitola o základním dělení archetypů podle Carla Gustava Junga, abychom postavě čarodějnice mohli lépe porozumět. Interpretační část se zabývá dvěma díly, ve kterých se vyskytuje postava čarodějnice. Tato kapitola nejprve rozebírá humorné dílo Čarodějky na cestách anglického spisovatele fantasy literatury Terryho Prattcheta. Druhým interpretovaným dílem je hororové fantasy Neila Gaimana, Koralina.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to familiarize the readers with the term of fantasy, clarify its definitiv in terms of other genres, describe its origin and development and briefly provide the information about present feature sof myths, authorial and folk tales, adventure literature and horror story. In the theoretical part deals this thesis with individual interpretation of the charakter of witch in world fantasy in comparison with authorial and folk tales. It revers thein differences as well as similarities. It continually revers to Jung´s interpretation of archetype of Mother. In the practical part readers encounter satirici work by Terry Pratchett Witches Abroad and nearly horror-like fantasy book by Neil Gaiman toled Coralina. Both works are focused on an emphasis to the charakter of witch. However, its interpretation is set in the whole kontext of the books.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carodejnice ve svetove fantasy.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
havlinova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce37,83 kBAdobe PDFView/Open
havlinova_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce30,44 kBAdobe PDFView/Open
havlinova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce142,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.