Název: Média a jejich vliv na utváření veřejného mínění z hlediska kritické teorie a Frankfurské školy
Další názvy: The impact of media on public opinion according to critical theory
Autoři: Kučerová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Strnadová, Lenka
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3329
Klíčová slova: kritická teorie;manipulace;média;občanská společnost;veřejné mínění
Klíčová slova v dalším jazyce: critical theory;public opinion;public society;rationality;media;manipulation
Abstrakt: Předmětem této práce je vliv na veřejné mínění podle krické teorie, přičemž jsou zohledněny myšlenky hlavních představitelů kritické teorie, jako Max Horkheimer, Theodor Adorno a Jürgen Habermas.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this text is to find out the impact of media on public opinion according to critical theory. Attention will be paid to crucial representatives of this approach, such as Max Horkheimer, Theodor Adorno and Jürgen Habermas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP VM.pdfPlný text práce403,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova_ved.docxPosudek vedoucího práce41,27 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kucerova_opo.docxPosudek oponenta práce45,24 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kucerova.pdfPrůběh obhajoby práce248,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.