Title: Média a jejich vliv na utváření veřejného mínění z hlediska kritické teorie a Frankfurské školy
Other Titles: The impact of media on public opinion according to critical theory
Authors: Kučerová, Nikola
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3329
Keywords: kritická teorie;manipulace;média;občanská společnost;veřejné mínění
Keywords in different language: critical theory;public opinion;public society;rationality;media;manipulation
Abstract: Předmětem této práce je vliv na veřejné mínění podle krické teorie, přičemž jsou zohledněny myšlenky hlavních představitelů kritické teorie, jako Max Horkheimer, Theodor Adorno a Jürgen Habermas.
Abstract in different language: The main purpose of this text is to find out the impact of media on public opinion according to critical theory. Attention will be paid to crucial representatives of this approach, such as Max Horkheimer, Theodor Adorno and Jürgen Habermas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP VM.pdfPlný text práce403,63 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova_ved.docxPosudek vedoucího práce41,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kucerova_opo.docxPosudek oponenta práce45,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kucerova.pdfPrůběh obhajoby práce248,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.