Title: "Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu." /P. Picasso
Other Titles: "Art is a lie that tells the truth." /P. Picasso
Authors: Dvořáková, Barbora
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Vernerová Volná Tereza, MgA. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33329
Keywords: šperk;větvíkonárium;větvík;zvíře;vztah;fantazie;epoxydová pryskyřice;clear flex;náhrdelník;něha;krása
Keywords in different language: jewellery;twiggium;twiggie;animal;relationship;fantasy;epoxy resin;clear flex;necklace;tenderness;beauty
Abstract: Mým cílem bylo vytvořit něco "živého". Něco, k čemu bychom si mohli vytvořit hlubší vztah než k pouhé studeně neživé věci. Něco, co bychom si mohli ve své fantazii oživit a přiřknout tomu duši... Svou práci jsem nazvala "Větvíkonárium" - jedná se o soubor příjemných, barevných, mazlících zvířátek, která mi evokují blízkost a krásu vztahu mezi dvěma lidmi. Každé zvířátko má jiný tvar a všechny jsou vybaveny různými měkkými roztomilými pacičkami, oušky a končetinami, kterými mohou své nositele hladit a oblažovat. Tito Větvíci mu mohou připomenout, jak nezbytnou roli v jeho životě hrají láskyplné vztahy a jak důležité je, aby na to nezapomínal.
Abstract in different language: My aim was to create something "alive". Something we could make for a deeper relationship than just a cold, inanimate thing. Something that we could bring to life in our imagination and give a soul to it... I called my work "Twiggium" - it is a collection of pleasant, colourful, pet animals which evoke in me the closeness and beauty of a relationship between two people. Each animal has a different shape and they are all equipped with a variety of soft cute little paws, ears and legs to caress and oblige their wearers. These twiggies can remind him/her of the role of loving relationships in his/her life, and how important it is not to forget.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Barbora Dvorakova.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova.pdfPosudek oponenta práce727,7 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_0.pdfPosudek vedoucího práce690,72 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce390,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.