Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHřídel, Karel
dc.contributor.refereeKubeš Martin, Ing.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:10Z-
dc.date.available2017-9-19
dc.date.available2019-03-15T10:27:10Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-21
dc.identifier75621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33352
dc.description.abstractPráce pojednává o konstrukci přípravku určeného pro odlučování chladicí kapaliny obsažené zbytkově v přepravovaném třískovým odpadu. Pro nalezení optimální varianty je užito porovnávací metody. Tato metoda porovnává jednotlivé konstrukční varianty. Porovnávací parametry byly stanoveny po konzultaci se zadavatelem projektu. Výsledkem této porovnávací metody je tedy konstrukční varianta, která splňuje kladené požadavky. Tato vybraná varianta je navržena v prostředí 3D. Pro kontrolu a dimenzování je užito analytického a softwarového přístupu. Takto zjištěné hodnoty budou následně využity pro tvorbu reálného produktu společností HP Kovo tools s.r.o.cs
dc.format74 scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkontejner; otočný rám; přední čep; pevný rám; nádržcs
dc.titleOdlučovač chladicí kapalinycs
dc.title.alternativeCoolant separatoren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis is to design a construction of cooling fluid separator. Coolant fluid is contained in the residual aluminums chips. To find optimal variant is used comparative method. The comparative parameters have been determined after consultation with the project promoter. The result of comparative method is design variant, which fulfills entered parameters. This variant is designed by 3D program. To check control and dimensioning is used analytics and software method. The values found will be used to produce a real product by HP Kovo tools s.r.o.en
dc.subject.translatedtransport container; pivot frame; front roll gudgeon; fixed frame; tanken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Karel Hridel.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
Hridel_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce708,63 kBAdobe PDFView/Open
Hridel_oponent.pdfPosudek oponenta práce653,56 kBAdobe PDFView/Open
Hridel.pdfPrůběh obhajoby práce262,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.