Title: Raymond Aron a jeho dílo
Other Titles: Czech reflection of Raymond Aron
Authors: Petrášová, Klára
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3337
Keywords: Raymond Aron;česká reflexe;ideologie;Francie;intelektuálové;sociální vědy;marxismus
Keywords in different language: Raymond Aron;czech reflection;ideology;France;intellectuals;social sciences;marxism
Abstract: Tématem této práce je Raymond Aron, jeden z největších intelektul 20. století. Práce představuje Aronův život a dílo. Cílem této práce je přiblížit reflexi Raymonda Arona v českých socilních vědách.
Abstract in different language: The topic of this thesis is Raymond Aron, who was one of the most important intellectuals of the 20th century. The thesis introduces life and work of Aron. The objective of this bachelor´s thesis is to analyse the reflection of Raymond Aron in Czech social sciences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrasova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce313,8 kBAdobe PDFView/Open
Petrasova, BP - posudek vedouciho (Ptacnik).docxPosudek vedoucího práce38,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova_opo.docxPosudek oponenta práce41,22 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Petrasova.pdfPrůběh obhajoby práce265,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.