Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPtáček Petr, Mgr.
dc.contributor.authorPetrová, Jana
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:24Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73794
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33381
dc.description.abstractAutorka se v této diplomové práci věnuje problematice odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese. Smyslem práce je vymezit nejen institut odpovědnosti za újmu jako obecný pojem, ale především zevrubným způsobem zhodnotit a popsat jeho aktuální právní úpravu v rámci českého právního řádu. Těžiště této práce spočívá zejména v rozboru odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu advokacie, notářské činnosti či při vedení exekuce.cs
dc.format75 s. (139 358 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodpovědnost za újmucs
dc.subjectodpovědnost za škoducs
dc.subjectprávníkcs
dc.subjectadvokátcs
dc.subjectnotářcs
dc.subjectexekutorcs
dc.subjectsoudcecs
dc.subjectstátní zástupcecs
dc.subjectškodacs
dc.subjectújmacs
dc.titleOdpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profesecs
dc.title.alternativeLiability for Damage Caused by Lawyersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe author dedicated this dissertation to the issue of holding liability for caused damage in practice of legal profession. The object of the thesis is to define not only the institute of holding liability for damage as a general term, but to coprehensively review and describe its existing legislation within Czech legal order. The focus of this thesis lies especially within the analysis of holding a liability for damage caused in practice of advocacy, notary activity or pursuit of distraint proceedings.en
dc.subject.translatedliability for detrimenten
dc.subject.translatedliability for damageen
dc.subject.translatedlawyeren
dc.subject.translatedadvocateen
dc.subject.translatednotaryen
dc.subject.translateddistrainoren
dc.subject.translatedpublic prosecutoren
dc.subject.translateddamageen
dc.subject.translateddetrimenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Petrova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Petrova.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce263,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Petrova.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.