Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPěnička, Petr
dc.contributor.refereeKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:48Z-
dc.date.available2017-1-8
dc.date.available2019-03-15T10:27:48Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier70346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33452
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá pojmem veřejného zájmu. V dané problematice jsem analyzoval vztah veřejného zájmu a neurčitých právních pojmů. V práci jsem se také soustředil na normy zákona obsahující pojem veřejného zájmu. Práce obsahuje rozbor judikatury soudů, která se zabývala veřejným zájmem.cs
dc.format46 s. (78 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.subjectneurčité právní pojmycs
dc.subjectvyvlastněnícs
dc.subjectsprávní orgáncs
dc.subjectveřejná moccs
dc.subjectsprávní řádcs
dc.subjectústavacs
dc.titleVeřejný zájem, veřejné zájmycs
dc.title.alternativePublic interest, public interestsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with concept of public interest. I analyzed concept of public interest in regards to its relationship to vague legal terms. In this work I focused on law bills containing concept of public interest. This thesis also contains analysis of court decisions which dealt with problems of public interest.en
dc.subject.translatedpublic interesten
dc.subject.translatedvague legal termsen
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedadministrative authorityen
dc.subject.translatedpublic poweren
dc.subject.translatedcode of administrative procedureen
dc.subject.translatedconstitutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce286,29 kBAdobe PDFView/Open
Penicka - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce568,56 kBAdobe PDFView/Open
Penicka - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce886,95 kBAdobe PDFView/Open
Penicka - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce355,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.