Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLindner Milan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorCardová, Charlotte
dc.contributor.refereeSequensová Helena, Mgr.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:49Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:49Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier73822
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33455
dc.description.abstractPráce se zabývá rozborem motivace zaměstnanců ve veřejné správě. V první části jsou detailně rozebrány pojmy jako motivace, stimulace, veřejná správa a věnuje se také veřejné správě, jako zaměstnavateli. Praktická část pak ověřuje teorie v praxi. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou zaměstnanci veřejné správy motivováni, jaké motivy na ně působí nejvíce a zda umí vedoucí pracovníci s motivací pracovat.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectmotivační teoriecs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectzaměstnanci veřejné správycs
dc.titleMotivace zaměstnanců v podmínkách veřejné správycs
dc.title.alternativeMotivation of employees in terms of public administrationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with work motivation in public sector. In the first part, there are defined terms like motivation, stimulation, public administration and there is also defined a public administration as a employer. Analyticalpart tries to verify theories in practice. The goal of this thesis is to find out, how are public employees motivated, which factors of motivation motivate them the most and it tries to find out, if managers can work with a motivation.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedtheory of motivationen
dc.subject.translatedstimulationen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedemployees of public administrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charlotte CARDOVA - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Cardova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce505,1 kBAdobe PDFView/Open
Cardova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce473,17 kBAdobe PDFView/Open
Cardova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce326,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.