Title: Motivace zaměstnanců v podmínkách veřejné správy
Other Titles: Motivation of employees in terms of public administration
Authors: Cardová, Charlotte
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Sequensová Helena, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33455
Keywords: motivace;motivační teorie;stimulace;veřejná správa;zaměstnanci veřejné správy
Keywords in different language: motivation;theory of motivation;stimulation;public administration;employees of public administration
Abstract: Práce se zabývá rozborem motivace zaměstnanců ve veřejné správě. V první části jsou detailně rozebrány pojmy jako motivace, stimulace, veřejná správa a věnuje se také veřejné správě, jako zaměstnavateli. Praktická část pak ověřuje teorie v praxi. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem jsou zaměstnanci veřejné správy motivováni, jaké motivy na ně působí nejvíce a zda umí vedoucí pracovníci s motivací pracovat.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with work motivation in public sector. In the first part, there are defined terms like motivation, stimulation, public administration and there is also defined a public administration as a employer. Analyticalpart tries to verify theories in practice. The goal of this thesis is to find out, how are public employees motivated, which factors of motivation motivate them the most and it tries to find out, if managers can work with a motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charlotte CARDOVA - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Cardova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce505,1 kBAdobe PDFView/Open
Cardova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce473,17 kBAdobe PDFView/Open
Cardova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce326,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.