Title: Využití nástrojů partnerství veřejného a soukromého sektoru v praxi
Other Titles: The use of Public Private Partnership tools in practise
Authors: Štenglová, Michaela
Advisor: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33456
Keywords: spolupráce veřejného a soukromého sektoru;ppp projekt;obec s rozšířenou působností;veřejné zakázky;koncesní smlouva
Keywords in different language: public private partnership;ppp project;municipality with extended competence;public contract;concession contract
Abstract: Práce pojednává o spolupráci veřejného a soukromého sektoru (projekty PPP). Prvotním cílem v teoretické rovině je vymezení pojmů, popis využití nástrojů PPP a nastínění situace v České republice. V praktické části je popsána úroveň znalostí PPP v obcích s rozšířenou působnosti Plzeňského kraje a následná komparace situace v České republice se Slovenskou republikou. V závěru práce je uvedena problematika PPP projektů Plzeňského kraje.
Abstract in different language: The work involves public-private partnership (PPP projects). The first chapter defines concepts, description of the use of PPP tools and describe the situation in the Czech Republic. The practical part describes the level of knowledge of PPP´s in municipalities with extended competence of the Pilsen Region and describes differences between the Czech Republic and the Slovak Republic. At the end of the thesis, are written the problems of PPP projects in the Pilsen Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti nastroju partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru v praxi.pdfPlný text práce700,98 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce510,68 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce666,52 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce324,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.