Title: Hlavní činnosti personálního oddělení ve veřejné správě
Other Titles: Main activities of the Human Resources Department in public administration
Authors: Holopírková, Natálie
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33463
Keywords: personální oddělení;činnosti personálního oddělení;personalista;veřejná správa;zaměstnanci;pracovní poměr
Keywords in different language: human resources department;human resources department´s activities;staffing;public administration;employees;employment relationship
Abstract: Předmětem bakalářské práce jsou hlavní činnosti personálního oddělení, které je důležitou součástí každé organizace. Mezi nejdůležitější činnosti řadíme personální plánování, získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců. Dále sem patří motivace, řízení pracovního výkonu, hodnocení, odměňování, vzdělávání zaměstnanců a ukončení pracovního poměru. Dále se práce zabývá výzkumným šetřením, které zjišťuje funkčnost personálního oddělení ve veřejné správě.
Abstract in different language: The main objective of the bachelor thesis is to summarize activity of the human resources department in public administration. The human resources department is very important for every organization because it participates in course of organization, its effectivity and performance. It is also focused on motivation, evaluation, rewarding employees, education of employees and termination of employment. At last it deals with the research investigation, which secures the functionality of the human resources department.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Natalie Holopirkova-Hlavni cinnsti personalniho oddeleni ve verejne sprave.pdfPlný text práce830,09 kBAdobe PDFView/Open
Holopirkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce469,62 kBAdobe PDFView/Open
Holopirkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce863,23 kBAdobe PDFView/Open
Holopirkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce340,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.