Title: Vliv rozdílných společensko-politických podmínek na fungování konsociační demokracii v Západní a ve Východní Evropě
Other Titles: The influence of different socio-political conditions on the functioning of consociational democracy in the Western and in the Eastern Europe
Authors: Vansa, Vojtěch
Advisor: Kvěš, Robin
Referee: Strnadová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3347
Keywords: konsociační demokracie;Rakousko;Nizozemí;Belgie;Švýcarsko;Bosna a Hercegovina;Kypr;Makedonie;společensko-politické podmínky;Arend Lijphart
Keywords in different language: consociational democracy;Austria;Netherlands;Belgium;Switzerland;Bosnia and Herzegovina;Cyprus;Macedonia;socio-political conditions;Arend Lijphart
Abstract: V bakalářské práci mne zajímalo, jak společensko-politické podmínky ovlivňily fungování konsociační demokracie a jakým způsobem se tyto podmínky lišily v zemích západní a východní Evropy. Za tímto účelem jsem zkoumal ze západoevropských konsociačních demokracií Rakousko, Nizozemí, Belgii a Švýcarsko, a z východoevropskýchjsem se zaměřil na Bosnu a Hercegovinu, Kypr a Makedonii. V první kapitole jsem se věnoval samotné teorii konsociační demokracie a podmínkám, které tato teorie označuje za vhodné, další kapitoly se věnovaly samotným konsociačním demokraciím a závěrečná kapitola měla analytický rozměr. V této kapitole jsem ukázal, jak se společensko-politické podmínky lišily na západě a na východě Evropy, a jaký vliv to mělo na funkčnost tohoto modelu demokracie.
Abstract in different language: In my bachelor thesis, I was interested in which way socio-political conditions influence the functioning of consociational democracy and how these socio-political conditions differ in countries of western Europe and eastern Europe, in which was consociational democracy used. For this purpose I have chosen four west-european and three east-european countries. From west-european countries I pay attention at Austria, Netherlands, Switzerland and Belgium. From east-european then at Bosnia and Herzeg, Cyprus and Macedonia. At first I focused on the theory of consociational democracy. On that, how this type of democracy arise, what consociational democracy is at all, which signs are characteristic for consociational democracy and which socio-political conditions are favourable for consociatinal democracy according its author Arend Lijphart. In chapters about countries I focus on the form of consociational democracy and socio-political conditions in given countries. In final chapter I analyze socio-political conditions in all countries and I came to the conclusion, that these conditions are very different in western and eastern Europe. From my opinion, and I wrote it in my thesis, they are different to the size, that it has key influence on succesfull or unsuccesfull functioning of consociational democracy. The main differences, which I recognize during writing my thesis, are tradition of consensual behavior (on the West of Europe it is, on the East of Europe not), existence of external threat (in western Europe) or internal threat (in eastern Europe), then the fact, that consociational democracy in the eastern Europe was forced from international surroundings (in western Europe it was by natural way) and we can say that different were also relationships between groups in societies. In eastern Europe they were sometimes really hostile. Hypothesis of my work was that socio-political conditions in western and in eastern Europe are different and they are different to the size that they are decisive for success of aplication of consociational democracy. I think that this hypothesis was in my work confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_VV.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Vansa Vojtech_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce40,89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vansa_opo.docxPosudek oponenta práce40,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vansa.pdfPrůběh obhajoby práce223,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.