Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorPour, Vojtěch
dc.contributor.refereeLindner Milan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73864
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33471
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku hodnocení zaměstnanců a jeho role v personálním managementu. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části lze nalézt, jaké jsou cíle, metody hodnocení,kritéria, a také proč je motivace důležitou součástí personálního managementu. Praktická část popisuje, jak probíhá hodnocení zaměstnanců Krajského úřadu Karlovarského kraje.cs
dc.format45 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.subjecthodnotící rozhovorcs
dc.subjecthodnotící metodycs
dc.subjectcíle hodnocení zaměstnancůcs
dc.subjectproces hodnocenícs
dc.subjectzpětná vazbacs
dc.titleHodnocení zaměstnanců a jeho úloha v oblasti personálního managementucs
dc.title.alternativeRating of employees and its role in HR management.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on problematics of employee rating and its role in HR management (Human resources management). The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part it can be found what common goals, methods of ratings and criteria are and, in addition, why the motivation is an important element of the HR management. In the second part, it is described how the process of employee rating functions at the Regional Office of the Karlovy Vary Region.en
dc.subject.translatedemployee ratingsen
dc.subject.translatedevaluation interviewen
dc.subject.translatedassessment methodsen
dc.subject.translatedemployee evaluation objectivesen
dc.subject.translatedevaluation processen
dc.subject.translatedfeedbacken
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarkaP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Pour - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce466,02 kBAdobe PDFView/Open
Pour - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce516,21 kBAdobe PDFView/Open
Pour - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce317,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.