Název: Obec s rozšířenou působností
Další názvy: Municipality with Extended Competence
Autoři: Sobotková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33473
Klíčová slova: veřejná správa;státní správa;samospráva;obec;obec s rozšířenou působností;správní obvody;obecní zřízení;přenesená působnost;samostatná působnost;reforma veřejné správy
Klíčová slova v dalším jazyce: public administration;state administration;municipality;municipality;municipality with extended competence;administrative districts;municipal establishment;delegated competence;independent competence;reform of public administration
Abstrakt: Tato práce se zbývá problematikou výkonu přenesené působnosti v rámci obce s rozšířenou působností. Základem k posouzení tohoto tématu je vymezení s ním spojených pojmů, nastínění historického vývoje a analýzou samotného pojmu ORP. V druhé části je pak pozornost věnována konkrétnímu příkladu fungování ORP Nýřany, na němž práce ukazuje některé konkrétní problémy spojené s výkonem přenesené působnosti. Výsledkem této práce by mělo být nastínění řešení problémů jmenovaných v prvních dvou částech.
Abstrakt v dalším jazyce: This work remains the issue of the exercise of delegated powers within a municipality with extended competence. The basis for assessing this topic is the definition of related concepts, the outline of historical development and the analysis of the municipality with extended competence itself. In the second part, attention is paid to a concrete example of the functioning of the municipality with extended competence Nýřany, where the work shows some specific problems related to the performance of delegated competencies. The outcome of this work should be to outline the solutions identified in the first two parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Katerina Sobotkova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce604,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce355,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sobotkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce326,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.