Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSequensová Helena, Mgr.
dc.contributor.authorStrejc, Milan
dc.contributor.refereeKostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-23
dc.identifier73875
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33474
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je vysvětlit proces výběrového řízení úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. Řízení je důležité pro zajištění objektivního a nestranného posouzení uchazečů o místo. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a postupy. Praktická část popisuje výběrové řízení a s ním související procedury na konkrétním úřadě.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýběrové řízenícs
dc.subjectzákoncs
dc.subjectúředníkcs
dc.subjectúřadcs
dc.subjectúzemní samosprávný celekcs
dc.subjectpracovní poměrcs
dc.subjectpohovorcs
dc.titleProces výběrového řízení ve veřejné správě dle zákona č. 312/2002 Sb.cs
dc.title.alternativeProcess of selection procedure in public administration by law No. 312/2002 Coll.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main goal of the bachelor's thesis is to explain the process of selection procedure of officials of territorial self-governing units according to law No. 312/2002 Coll. This procedure is important to ensure objective and impartial assessment of job seekers. The theoretical part explains the basic concepts and procedures. The practical part describes the selection procedure and the related procedures at a particular office.en
dc.subject.translatedselection procedureen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedofficialen
dc.subject.translatedofficeen
dc.subject.translatedterritorial self-governing uniten
dc.subject.translatedemploymenten
dc.subject.translatedinterviewen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - STREJC 2018.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Strejc - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce498,07 kBAdobe PDFView/Open
Strejc - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce875,86 kBAdobe PDFView/Open
Strejc - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce357,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.