Název: Politická geografie mezinárodních prostorů: teritoriální spory v oblasti Antarktidy a Jižního oceánu.
Další názvy: The political geography of international areas: territorial disputes in the Antarctic and Southern Ocean
Autoři: Folková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Caletka, Martin
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3369
Klíčová slova: Antarktida;mezinárodní prostory;Jižní oceán;teritoriální spory
Klíčová slova v dalším jazyce: Antarctica;International space;South ocean;territorial disputes
Abstrakt: Práce je zaměřena na teritoriální spory v oblasti Antarktidy a Jižního oceánu. Popisuje znaky mezinárodních prostorů, politickou geografii Antarktidy a také právní dokumenty týkající se Antarktidy a jižního oceánu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on territorial disputes in Antarctica and South ocean.Describe main points of international space, political geography of Antarctica and also treaties and convention about Antarctica and South ocean.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE II..pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Folkova-MV-BAS-OP.docxPosudek vedoucího práce39,93 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
folkova_opo.docxPosudek oponenta práce43,91 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Folkova.pdfPrůběh obhajoby práce132,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.