Název: Vztahy Austrálie/Kanady a Velké Británie (po roce 1930) - komparace
Další názvy: Australian and canadian relations with Great Britain (after 1930) - comparison
Autoři: Kroutilová, Michala
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3377
Klíčová slova: Austrálie;Kanada;Velká Británie;USA;národní zájem;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;national interest;Australia;Canada;Great Britain;USA
Abstrakt: Práce se zaměřuje na vývoj britsko-kanadských a britsko-australských vztahů po roce 1930, tedy v době, kdy Westminsterským statutem získaly tyto dvě bývalé britské kolonie volnou ruku ve vedení své zahraniční politiky. Kromě těchto tří hráčů se práce zabývá také rolí USA, jež komparované bilaterální vztahy zásadně ovlivnily, neboť svým způsobem nahradily Velkou Británii. Na celou situaci nahlížím prostřednictvím konceptu národního zájmu a má hypotéza zní, že vzájemné vztahy byly ovlivňovány tím, jaké národní zájmy byly pro vládu v daném období prioritní. Svou pozornost věnuji také konkrétním osobám na premiérském postu a možnému personálnímu vlivu na definování národního zájmu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the evolution of british-australian and british-canadian relations. The main aim is to compare these two bilateral relations and to find out the differences and similarities. My hypothesis is that these two bilateral relations have been influenced by national interests given and formulated by governement that lead the country in given period. I pay attention to Prime ministers and their potentional personal influence on the definition of the national intrests of their states. I also focuse a little bit more on the role of the USA, as they are the hidden, fourth player in the game.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kroutilova - finalni verze.pdfPlný text práce858,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroutilova-MV-BAS-VED.docxPosudek vedoucího práce39,96 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kroutilova_OPO.docxPosudek oponenta práce42,38 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kroutilova.pdfPrůběh obhajoby práce283,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.