Název: Kanadské zájmy v oblasti Arktidy perspektivou politické geografie
Další názvy: Canadian interests in Arctic region by perspective of political geography
Autoři: Kuličová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Caletka, Martin
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3378
Klíčová slova: Kanada;Arktida;politická geografie;Severozápadní cesta;mořské právo;domorodé obyvatelstvo
Klíčová slova v dalším jazyce: Canada;Arctic;political geography;Northwest Passage;law of sea;indigenous peoples
Abstrakt: Práce se zabývá kanadskými zájmy v oblasti Arktidy, zúžené na teritoriální spory a ochranu domorodého obyvatelstva. V posledních letech nabývá Arktida na strategickém významu a v té souvislosti rostou i ambice a zájmy přilehlých států v této oblasti. Kanada v současnosti řeší několik územních sporů v arktickém regionu, přičemž největší prioritu přiznává Severozápadní cestě, strategické mořské trase. Práce se snaží zhodnotit kanadské územní nároky z politicko-geografického hlediska. Okrajově se práce zabývá ochranou přirozeného prostředí domorodého obyvatelstva.
Abstrakt v dalším jazyce: The ongoing transformation of the Arctic region has shaped political agenda of neighboring countries. There are five dominant state actors, who have significant interests in the area of Arctic. This bachelor thesis tries to reflect interests of Canada, using perspective of political geography. The author had aimed her attention to Canadian territorial claims, and marginally to preservation of indigenous people of Canada.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kulicova_BP_2012.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulicova_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce794,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulicova-MV-BAS-OP.docxPosudek oponenta práce39,65 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kulicova.pdfPrůběh obhajoby práce309,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.