Název: Porovnání pohřebního ritu evropského mezolitu a neolitu
Další názvy: Comparison of european mesolithic and neolithic burials
Autoři: Bulová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: John, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3406
Klíčová slova: mezolit;neolit;pohřebiště;hrob;výbava;neolitizace
Klíčová slova v dalším jazyce: mesolithic;neolithic;burial ground;grave;artefacts in grave;neolithization
Abstrakt: Tato práce je zaměřena především na poznání pohřebních zvyklostí v evropském mezolitu a starším neolitu. Tyto zvyklosti jsou detailně rozebrány a obě období navzájem porovnány. K nalezení určitých struktur v hrobě byla použita vektorová syntéza.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is focused on recognition of mortuary practices in european mesolithic and elder neolithic. This habitual practises are examined in detail and both periodes one to each other compare. Vector analysis was used To finding some structures in grave.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Alena Bulova.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce723,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulova_John OP.pdfPosudek oponenta práce54,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulova.pdfPrůběh obhajoby práce96,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.