Title: Porovnání pohřebního ritu evropského mezolitu a neolitu
Other Titles: Comparison of european mesolithic and neolithic burials
Authors: Bulová, Alena
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: John, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3406
Keywords: mezolit;neolit;pohřebiště;hrob;výbava;neolitizace
Keywords in different language: mesolithic;neolithic;burial ground;grave;artefacts in grave;neolithization
Abstract: Tato práce je zaměřena především na poznání pohřebních zvyklostí v evropském mezolitu a starším neolitu. Tyto zvyklosti jsou detailně rozebrány a obě období navzájem porovnány. K nalezení určitých struktur v hrobě byla použita vektorová syntéza.
Abstract in different language: This paper is focused on recognition of mortuary practices in european mesolithic and elder neolithic. This habitual practises are examined in detail and both periodes one to each other compare. Vector analysis was used To finding some structures in grave.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Alena Bulova.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
Bulova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce723,74 kBAdobe PDFView/Open
Bulova_John OP.pdfPosudek oponenta práce54,35 kBAdobe PDFView/Open
Bulova.pdfPrůběh obhajoby práce96,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.