Název: Symbolika korálků s očky v době železné
Další názvy: The symbolism of Eye beads in the Iron Age
Autoři: Kyselková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Chroustovský, Luboš
Oponent: Trefný, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3415
Klíčová slova: archeologie;doba železná;sklo;korálky;korálky s očky;symbolika
Klíčová slova v dalším jazyce: archeology;Iron Age;glass;beads;eye-beads;the symbolism
Abstrakt: Tato práce zkoumá symboliku korálků s očky. Sanží se porovnávat stávající symbolickou teorii, tzv. Evil eye s novým výkladem luno-solární symboliky, která mohla Být s korálky s očky spojena. Také nastiňuje možnost nesymbolického výkladu funkce korálků. Empirická část vychází z databáze korálků s očky v Čechách.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper examines the symbolism of the eye-beads. Sanža compare with existing symbolic theory, the Evil Eye, with a new interpretation of the moon-solar symbolism that could be with beads attached with eye-beads. It also outlines the possibility of interpretation non-symbolicfunctions of beads. The empirical part is based on a database eyes-beads in the our country..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyselkova_Chroustovsky VP.pdfPosudek vedoucího práce49,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyselkova_Trefny OP.pdfPosudek oponenta práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kyselkova.pdfPrůběh obhajoby práce105,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3415

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.