Název: Monitorování pohybové aktivity žáků na vybrané střední škole v plzeňském kraji
Další názvy: Monitoring of motional activity of students at selected High school in the Region of Pilsen
Autoři: Loudová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Valach, Petr
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3443
Klíčová slova: pohybová aktivita;školní přestávky;tělesná výchova;sportovní preference;adolescence;krokoměr;ActiTrainer;systém INDARES
Klíčová slova v dalším jazyce: physical activity;school recess periods;physical education;sportt preference;adolescence pedometer;ActiTrainer;INDARES system
Abstrakt: Cílem diplomové práce je informovat o životním stylu adolescentů na Plzni-jihu z pohledu pohybové aktivity. Výzkumný soubor tvořili studenti z 1. a 2. ročníku gymnázia v Blovicích. Studie se zúčastnilo celkem 71 studentů ze čtyř tříd gymnázia (1. a 2. ročník na čtyřletém studijním oboru, kvinta a sexta na osmiletém studijním oboru) ve věku 15 ? 17 let. Pro měření PA bylo využito akcelerometrů ActiTrainer a krokoměrů Yamax SW700. Monitorování pomocí krokoměrů probíhalo po dobu sedmi dnů a měření akcelerometry probíhalo během čtyř pracovních dnů. Výzkum byl doplněn o informace z dotazníků zjišťujících strukturu sportovních preferencí, které byly vyplněny v rámci internetového systému INDARES.COM. Z výsledků výzkumu vyplývá, že z hlediska statické významnosti se nevyskytují žádné významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. Za zajímavý výsledek se dá považovat, že chlapci vykonávají menší pohybovou aktivitu než dívky o přestávkách. Z naměřených hodnot vyplynulo, že úroveň pohybové aktivity, vyjádřená počtem kroků, byla u studentů nižší o víkendu než ve školních dnech.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to inform about the lifestyle of adolescents in the district of Pilsen-South in terms of physical activities. Participants were students from the 1st and 2nd school years of the Grammar School Blovice. The study included a total of 71 students from four grammar school classes (the 1st and 2nd years in the four-year course of study, the fifth and sixth years in the eight-year course of study) aged between 15 and 17 years. To measure the PA, accelerometers ActiTrainer and pedometers Yamax SW700 were used. The monitoring was carried out using pedometers for seven days and accelerometers for four days. The survey was supplemented by information from questionnaires on the structure of sports preferences which were completed in the online system INDARES.COM. The results imply that in terms of structural significance, there are no relevant differences between girls and boys. The fact that boys perform less physical activity during breaks than girls may be seen as an interesting result. The measures values showed that the level of physical activity, expressed in the number of steps, was lower on weekends than on school days.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce7,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LOUDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce578,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LOUDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LOUDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce36,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3443

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.