Název: Motoricko - funkční příprava u vybraných prvků v break dance (videoprogram)
Další názvy: Motor - functional training in selected moves in break dance (videoprogram)
Autoři: Sýkora, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3450
Klíčová slova: break dance;motoricko-funkční příprava;prvek;průpravná cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: break dance;motor-functional training;element;training exercises
Abstrakt: Tato práce se zabývá průpravnými cvičeními v break dance. V práci je vybráno několik základních prvků v break dance a na ně jsou aplikovány průpravná cvičení z oblasti zpevňovací průpravy, odrazové průpravy, rozvoje kloubní pohyblivosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains motor-functional training in break dance. There are a several basic break dance moves which using moves from motro-functional training. It contains training from area as strengthening trainig,bounce training, articular mobility development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce590,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SYKORA VP.pdfPosudek vedoucího práce978,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SYKORA OP.pdfPosudek oponenta práce958,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SYKORA.pdfPrůběh obhajoby práce34,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3450

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.