Title: Motoricko - funkční příprava u vybraných prvků v break dance (videoprogram)
Other Titles: Motor - functional training in selected moves in break dance (videoprogram)
Authors: Sýkora, Jan
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3450
Keywords: break dance;motoricko-funkční příprava;prvek;průpravná cvičení
Keywords in different language: break dance;motor-functional training;element;training exercises
Abstract: Tato práce se zabývá průpravnými cvičeními v break dance. V práci je vybráno několik základních prvků v break dance a na ně jsou aplikovány průpravná cvičení z oblasti zpevňovací průpravy, odrazové průpravy, rozvoje kloubní pohyblivosti.
Abstract in different language: This thesis contains motor-functional training in break dance. There are a several basic break dance moves which using moves from motro-functional training. It contains training from area as strengthening trainig,bounce training, articular mobility development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce590,64 kBAdobe PDFView/Open
SYKORA VP.pdfPosudek vedoucího práce978,3 kBAdobe PDFView/Open
SYKORA OP.pdfPosudek oponenta práce958,63 kBAdobe PDFView/Open
SYKORA.pdfPrůběh obhajoby práce34,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.