Název: Eine deutschsprachige Kulturpersönlichkeit Westböhmens
Další názvy: Cultural personality of west Bohemia who wrote in German
Autoři: Váchalová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Kučera, Petr
Oponent: Pekárová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3461
Klíčová slova: Josef Blau;Nýrsko;Šumava;etnografie;německy psaná literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: Josef Blau;Nýrsko;Šumava;ethnography;literature written in German
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na život a dílo Josefa Blaua, který patří k opomíjeným a méně známým autorům. Cílem této práce je představit Josefa Blaua jako kulturní osobnost a poukázat na jeho význam v oblasti etnografie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the life and work of Josef Blau who belongs to the neglected and less famous authors. The aim of this thesis is to present Josef Blau as a cultural personality and to point out his importance in the field of ethnography.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA 2.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0039.PDFPosudek vedoucího práce680,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0040.PDFPosudek oponenta práce404,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0041.PDFPrůběh obhajoby práce243,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.