Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHofman, Jiří
dc.contributor.authorPivoňková, Hana
dc.contributor.refereeKarlovec, Karel
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:11Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:11Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46081
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3539
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na marketingovou analýzu firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o zpracovávanou z důvodu dlouhodobé absence jejího marketingového řízení. V práci jsou nejdříve uvedeny teoretické základy pro formulování marketingové strategie následované základními informacemi o společnosti. Cílem práce je na základě vybraných analýz podniku vybrat optimální marketingovou strategii. Toho je dosaženo vypracováním finanční analýzy, analýzy mikroprostředí, makroprostředí a hodnocením internetového konkurenčního prostředí a marketingového mixu. Výsledky veškerého zkoumání jsou použity pro výběr vhodné strategie pomocí metod vycházejících ze SWOT analýzy. V závěru práce jsou navržena vhodná opatření vedoucí k dosažení této strategie.cs
dc.format84 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.titleMarketingová analýza firmy STAMAT Plzeň spol. s r.o.cs
dc.title.alternativeMarketing Analysis of the Company STAMAT Plzeň Ltd.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe submitted diploma thesis focuses on the marketing anylysis of the company STAMAT Plzeň ltd. The reason of working up this thesis is long-lasting absence of marketing management. Initially, theoretical basis for forming the marketing strategy is given, followed by basic informations concerning the company. The aim of the work is to choose the optimal marketing strategy on the grounds of selected analyses, by working of financial analysis, macroanalysis, analysis of micro-environment, by evaluating of internet competitive environment and marketing mix. The outcomes of all research are used for the choice of suitable strategy by the methods flowing from SWOT analysis. In the end of the work, there were given several recommendations leading to achieve the strategy.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing analysisen
dc.subject.translatedinternet marketingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Pivonkova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Pivonkova pv.pdfPosudek vedoucího práce579,39 kBAdobe PDFView/Open
Pivonkova po.pdfPosudek oponenta práce608,91 kBAdobe PDFView/Open
Pivonkova.PDFPrůběh obhajoby práce113,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.