Název: Konstrukční úlohy v rovině ve středoškolské matematice
Další názvy: Euclidean Constructions in High School Mathematics
Autoři: Bradáčová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Polák, Josef
Oponent: Lávička, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3676
Klíčová slova: Eukleidovské konstrukce;řešení konstrukční úlohy;řešitelnost konstrukční úlohy;eukleidovsky neřešitelné úlohy;přibližné konstrukce;dynamická geometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: Euclidean constructions;solving of consruction problems;solvability of construction problems;unsolvable consruction problems;approximate constructions;dynamic construction
Abstrakt: Tato práce se zabývá konstrukčními úlohami řešenými na středních školách. V první části je nastíněn historický vývoj konstrukčních úloh, poté následuje teoretická část zabývající se konstrukčními úlohami jako takovými. Další kapitola pojednává o řešitelnosti konstrukčních úloh pomocí pravítka a kružítka, přičemž jsou v této kapitole zařazeny také tři klasické eukleidovsky neřešitelné úlohy. Hlavní částí práce je pak metodické zpracování osmi vyučovacích hodin věnovaných konstrukčním úlohám. Poslední kapitola obsahuje zamyšlení nad užitím informační technologie při vyučování konstrukčních úloh.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with geometric constructions in Secondary School Mathematics. The first chapter is dedicated to its historical development followed by the theoretical explanation and description of it. The next chapter discusses solubility of construction problems by means of a ruler and compass (including three classical unsolvable constructions problems). The main focus of this work is in the methodical elaboration of eight different Math lessons concerned with planar geometric constructions. The last chapter ponders over the benefits information technology might bring in the connection with teaching (and learning) geometric constructions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - KU v rovine v SS matematice.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Kalna.pdfPosudek vedoucího práce181,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Kalna.pdfPosudek oponenta práce205,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Bradacova.pdfPrůběh obhajoby práce36,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.