Název: Neziskový sektor
Další názvy: Non-profit sector
Autoři: Drobný, Martin
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3709
Klíčová slova: občanská společnost;občanský sektor;nezisková organizace;nadace;občanské sdružení;obecně prospěšná společnost;příspěvková organizace;třetí sektor;nadační fond
Klíčová slova v dalším jazyce: civil society;public sector;non-profit organisation;foundation;endowment fund;citizens association;civil society organisation;contributory organisation;third sector
Abstrakt: Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola je úvod a poslední kapitola závěr. Druhá kapitola se věnuje obecné problematice neziskového sektoru a vymezení pojmů neziskový sektor a nezisková organizace. A na subjekty působící v neziskovém sektoru. Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřuje na nadace a nadační fondy, na jejich pojem, fungování a právní úpravu. Pátá a šestá kapitola je věnována problematice příspěvkovým organizací.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis consists of seven chapters. The first chapter is introductory and the last chapter is conclusion. The second chapter deals with general problems of non-profit sector and terms specifications of non-profit sector and non-profit organisation. The third and fourth chapters focus on foundations and endowment funds, its specification, function and legal adjustement. The sixth and seventh chapters deal with problems of contributory organisations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Neziskovy sektor.pdfPlný text práce529,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drobny-VP.pdfPosudek vedoucího práce571,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drobny-OP.pdfPosudek oponenta práce611,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drobny-PR.pdfPrůběh obhajoby práce275,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3709

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.